top of page

Terapi med børn & unge

Et trygt sted at dele bekymringer og svære tanker

Jeg har en del unge i terapi på klinikken, både med spiseforstyrrelser, selvmordstrang, selvskade fx cutting, angst og depression, lavt selvværd, og med diagnoser som bl.a. ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse så som autisme og Astbergers og unge med personlighedsforstyrrelser.

 

Ved terapi med unge under 18 år, er den ene eller begge forældre tilstede under dele af den første session. Her forklares retningslinjer for terapien samt regler for tavshedspligt når man er under 18 år. For at unge skal have god effekt af terapi, er det min erfaring at det er vigtigt at de selv er motiverede for at få hjælp. For at den unge for mest effekt af behandlingen er det ligeledes vigtigt at vi taler og har fokus for det der er vigtigt for den unge.  Tydelige rammer for samtalerne giver tryghed for den unge, hermed også en tydelighed omkring hvad fortælles videre til forældrene og hvad der ikke gør.

 

Ungeterapi indebærer at skabe et sted hvor den unge kan tryg og have et rum hvor de kan dele deres bekymringer og det de oplever er svært. Det er for mange en lettelse at have mulighed for at tale med en voksen der er der for dem, som er aktivt lyttende og som ikke er deres forældre. Det er min oplevelse af unge tit kan have svært ved at dele de sværeste ting med deres forældre, bl.a. fordi de forsøger at passe på forældrene og ikke vil gøre dem ondt, ved at have det dårligt. Men det kan også være fordi de er bange for at forældrene ikke kan forstå eller rumme, hvordan de har det. Unge har tit behov for en forklaring af de psykiske reaktioner de oplever at have, fx hvordan kroppen kan reagere ved angst eller hvordan tanker af negativ art kan påvirke ens humør. Vi arbejder med hvordan den unge kan få konkrete redskaber til at modarbejde bl.a. negativ eller bekymringstænkning.

Til tider kan den unge vælge at have en eller begge forældre med til en samtale. Disse pårørendesamtaler kan virke som et rum for den unge hvor de får mulighed for fortælle forældrene hvordan de har det eller hvad de har brug for og få støtte til denne proces ved at jeg er i lokalet samtidig. De fleste unge vil meget gerne at deres forældre forstår hvad der går dem på og vil gerne med støtte tale med forældre om dette.

Ungesamtaler foretages med børn helt ned til ca. 12 årsalderen. Terapien varer ca. 50 min. Tidsrammen kan varieres alt efter den unges alder eller belastningsgrad. Ved ung alder eller ved høj belastning, kan samtalerne kortes af, så det passer til den tidsramme den unge kan koncentrere sig om.

 

Såfremt den unge har en henvisning, kan denne bruges på klinikken i Randers. Unge fra 18 til og med 21 år, kan med en henvisning for angst og depression modtage gratis behandling. Sundhedsforsikringer kan bruges på begge klinikker.

Har du spørgsmål eller vil du booke en tid?

Du er meget velkommen til at kontakte mig med eventuelle spørgsmål. Hvis du ønsker en tid til samtale, så finder vi sammen en tid der passer dig.

Hjem skrivebord
bottom of page