top of page

Supervision

Metodisk supervisionen med udgangspunkt i ISTDP

Psykologer til autorisation

I forbindelse med autorisation, tilbydes forløb med både 40 timers individuel eller 40 timers gruppe supervision.

Du behøver ikke at binde dig til alle 40 timer på en gang. Prisen for et eksternt supervisionsforløb er 1200 kr. pr. time. Såfremt du ønsker alle 40 timer vil prisen dermed være 48000 kr. for hele forløbet. Såfremt I ønsker at være to, vil prisen være 600 kr. pr. person pr. session dvs. 24000 kr. pr. mand for hele forløbet.

Formål med supervision, er at hjælpe dig til at blive en bedre psykolog. Jeg varetager primært supervision med udgangspunkt i kliniske forløb. Som psykologer, bruger vi i den kliniske samtale, os selv som redskab i kontakten med klienten. Derfor forventes at du medbringer optagelser fra dine egne terapisessioner med klienter. Således kan vi sammen under trygge rammer se hvor du trives som psykolog - og hvor du kan komme på overarbejde.
 

Metodisk har supervisionen udgangspunkt i ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) dog har supervisionen altid udgangspunkt og fokus på dine behov. Vi lægger fra gang til gang en plan for hvad du ønsker hjælp.

,

Det er et mål, at der over de 40 sessioner fra gang til gang vælge et specifikt fokus for den specifikke supervision. Ved næste session samler op på hvordan dette fokus for terapien, har påvirket dine terapi sessioner siden sidst. 

Derudover vil supervision typisk indebære at vi, med teoretisk udgangspunkt i ISTDP, træner dig i at analysere og vurderes klientens funktionsniveau (psykodiagnostistik). Vi ser på hvordan jeres indbyrdes alliance opleves og herigennem bl.a. overføring/modoverføringsmekanismer.  Ligeledes vil vi typisk have fokus på hvad der er i front i terapien, dvs. typer af forsvar klienten bruger, for at undgå nærhed med sig selv eller dig; hvilken angst regulering klienten har, samt hvilke følelser klienten fremviser i samtalen.

Jeg har en 3 årig coreuddannelse ved Brian Kok. Jeg er desuden i gang med en 1 årig advanced core uddannelse med undervisere Brian Kok, Jeanne, Bjarne Thannel samt Allan Abbas, der afsluttes i december 2021. Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde.

Supervision af andre faggrupper og ledelsessupervision ved specialskoler, specialområdet.

Der tilbydes supervision af pædagoger, lærer og andre relevante faggrupper, der varetager arbejde indenfor det specialpædagogiske område.

Det tilbyder både ledelsesmæssig supervision, enkeltsags supervision, supervision af grupper af personale i forhold til at forbedre samarbejde. Det tilbydes temadage og foredrag med fokus på psykoedukation, omkring forskellige gense psykiske problemstillinger det være sig fx. omkring angst, depression, sorg og forklaring af diagnoser, forældresamarbejde, kommunikationsteknikker mm. Der tilbydes traumehåndtering og debriefing af enkelt personer efter overfald. 

At arbejde indenfor specialområdet, indebærer arbejdet med børn og unge der har det svært på mange forskellige måder. Dette kan medføre en hverdag med en høj belastningsgrad, hvor personale og ledelse kan risikere at indgå i psykisk belastende situationer eller blive udsat for overfald.

At arbejde indenfor specialområdet medfører en hverdag, hvor man typisk er nød til at have en god evne til at være på forkant, foran hvad den unge evt. kan reagere i forhold til da selv selv små ændringer i rutine eller hverdag, som kan afstedkomme store reaktioner hos den unge.  Arbejdet er tit præget af et nært og til tider problematisk forældresamarbejde samt krav fra kommune eller andre behandlende instanser som fx psykiatrien som den ansatte og ledelse skal kunne manøvrere i. 

 

Det er min erfaring at dette stiller store krav til den enkeltes kommunikationsevne men også til bl.a. omstillingsparathed, evne til at være forudseende, konflikt håndtering og evne til konfliktnedtrapning. Det stiller store krav til den ansattes evne til personlig håndtering af egne følelser under pres.

En undersøgelse på en specialskole jeg lavede i 2018 viste at godt 30 % af personalet led af enten angst, stress eller depression. Personale trivsel har stor betydning for, hvordan en hverdag fungerer på en institution. Sygemeldinger kan medføre øget uro eller personale flugt, hvilket igen kan have stor betydning for hverdagen og den enkeltes trivsel og tryghed på arbejdet. 

- Som leder i et kreativt og krævende videnskabeligt miljø har jeg i mange år haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange spændende og meget intelligente mennesker. Nogle af disse mennesker har haft psykiske udfordringer af forskellig karakter. Anja har i en række konkrete tilfælde hjulpet mig med at forstå disse udfordringer, og det har været en stor hjælp i mit daglige arbejde. Kan varmt anbefales.

Søren Højsgaard Institutleder

Formålet ved supervision af personalegrupper og ledelse er at blive bedre til at analysere og håndtere de hverdagsproblematikker der opstår i arbejdet med specialområdet.  Derudover er formålet igennem fx kommunikationstræning at blive bedre til at kommunikere egne behov og være tydelig omkring grænsesætning i situationer hvor der er et højt konflikt niveau. Samt at fordre et højnet og nært samarbejde mellem ledelse og personale samt mellem personale og forældre samt alle andre parter der er ind over den unge i hverdagen. 

Jeg har igennem 5 - 7 år varetaget supervision på specialskoler og i specialbørnehaver i Aalborg kommune. Derudover varetager jeg ledelsesmæssig supervision ved Aalborg Universitet. Igennem mit arbejde i PPR i Aalborg kommunes specialafsnit har jeg igennem 4 år, stået for supervision af personale indenfor kommunens skoler. derudover har jeg arbejdet på et specialtilbud i Randers kommune med unge med ADHD. Jeg har 2 år forsket i autisme og angst ved Aalborg universitets EU projekt HANDS. 

Jeg har igennem godt 7 år superviseret pædagoger, lærer og ledelse i forbindelse med forældresamarbejde, enkeltsager, udredningsforløb og gruppesupervision. Jeg har varetaget temadage for personalet samt har erfaring med foredrag omkring temaer som bl.a. kommunikationsteknikker, stress, angst og forældresamarbejde​.

Igennem min tidligere uddannelse som pædagog, har jeg igennem mange år selv arbejdet indenfor specialområdet. Dermed har jeg en del "hands on" erfaring brugergruppen, som til tider kan være brugbart i forhold til en større forståelse for for hvordan hverdagen kan være.

Book tid til supervision

Kontakt mig, så får vi en snak om din situation og sammen finder vi en tid, der passer ind i din dagligdag.

Hjem skrivebord
bottom of page