top of page

Parterapi

Få løst problemerne i tryg kontekst med en neutral 3. part

Når 2 mennesker er sammen, er der mulighed for stor nærhed, omsorg og forståelse indbyrdes, et sted hvor man kan være tryg og være ”sig selv”. Således er parforholdet, i alle dets udformninger, tit et rum hvor vi kan udvikle os positivt som mennesker.

Til tider kan denne relation dog være under pres. Det kan skyldes ydre omstændigheder, så som arbejde, mindre tid sammen, eller sygdom. Men også indre psykisk pres, kan gøre det svært at være nære i parforholdet. Det kan fx være psykiske problemer så som angst, depression, personlighedsproblematikker, misbrug og lavt selvværd. Disse problematikker kan lede til et pres af parrets fælles relation ved fx utroskab, psykisk og eller fysisk vold, eller at man simpelthen bare glider fra hinanden.  Tit kan følelsesmæssig afstand ligeledes medføre problemer med seksuel tænding i forhold til hinanden.

Jeg har igennem årene hjulpet mange par. I parterapi mødes vi altid og har fokus på hvad parret ønsker med terapien. Nogle par ønsker at bruge det psykologiske rum til at arbejde hen mod at blive sammen, og igen opnå større nærhed, tillid og ømhed i forhold til hinanden. Andre ønsker hjælp til at gå fra hinanden på en for alle omsorgsfuld måde. Til tider ønsker parret to forskellige ting og det er meget normalt at parterapi indebærer samtaler med udgangspunkt i dette.

 

Parterapi indebærer til tider arbejdet med relationen i situationer, hvor der er børn involveret ved et brud. Det kunne fx være ønsker om at samarbejde mere hensigtsmæssigt omkring børnene.

 

Parterapi omhandler også samtale om hvordan man seksuelt oplever at have det sammen. Forskellige seksuelle præferencer eller tab af seksuel tænding i den anden, kan være svært for par at tale om og parterapi kan være en mulighed for at vende dette i en tryg kontekst med en 3. part. 

 

Alle par har indbyrdes dynamikker af mere eller mindre hensigtsmæssig art. Dette kan fx være at, den ene er mere opsøgende end den anden – således kan den ene part føle sig kvalt, imens den anden føler sig afvist. Det er helt normalt at vi har forskellige behov. Det velfungerende parforhold indebærer tit evnen til at forstå, se og rumme forskelle i dynamikker, åbenhed omkring disse dynamikker og en respekt for vores indbyrdes behov og forskelligheder. Samt selvfølgelig ønsket om at nå hinanden.

 

Terapien har udgangspunkt i at skabe en respekt og tydelighed for jeres parmæssige individuelle forskelle og ligheder. Formålet er, at i som par for en tydelig forståelse af de dynamikker lige netop jeres forhold indebærer. I får også redskaber til, hvordan i som par kan håndtere disse dynamikker mere hensigtsmæssigt sammen i hverdagen.

 

Parterapeutisk behandling indebærer ligeledes i mange tilfælde hjælp til at opøve kommunikative teknikker, så jeres indbyrdes kommunikation kan blive mere tydelig og omsorgsfuld i forhold til hinanden.  En af mine opgaver i terapien, er at varetage en mæglende funktion. Begge parter hjælpes til at komme til orde og kan gå fra terapien med en oplevelse af at blive forstået og hørt. Mange par beskriver, at de oplever det hjælpsom med hjælp fra en 3. person. Via parterapien kan parret undgår, at komme i de sammen fastlåste samtaler som man gør når man er alene.

Parterapi er varetages altid i dobbelt sessioner dvs. 2 gange 50 min. Til tider har indebærer parterapi enkelt sessioner med jer begge hver for sig, eller et mere individuelt forløb med den ene part sideløbende. Dette afhænger at den individuelle behov for behandling. Generelt oplever langt de fleste par at 4 – 6 behandlinger gør en stor forskel.

 

Mange par kommer desværre ret sent til behandling, hvor de er i processen med at gå fra hinanden. Det kan være en fordel at komme tidligere, for at undgå at relationens dynamikker når et niveau, hvor det er svært at reparere. Parterapi i god tid, kan hjælpe med at undgå års indbyrdes lidelse.

Har du spørgsmål eller vil du booke en tid?

Du er meget velkommen til at kontakte mig med eventuelle spørgsmål. Hvis du ønsker en tid til samtale, så finder vi sammen en tid der passer dig.

Hjem skrivebord
bottom of page