top of page

Forældrerådgivning

Et barns mistrivsel eller diagnose, kan være en kæmpe omvæltning for en familie

Forældrerådgivning henvender sig til jer som forældre, der har et barn i mistrivsel, eller som er ved at blive udredt igennem PPR eller psykiatrien. Forældrerådgivning kan også gavne forældre, der har et barn der er udredt, men hvor i oplever at det er svært at håndtere barnet i hverdagen.

Det at have et barn der er i mistrivsel eller som har fået en diagnose, kan være en kæmpe omvæltning for en familie.

 

Ved forældrerådgivning vil vi have udgangspunkt i en forståelse for netop jeres barn. Sammen forholder os til, hvilke udfordringer i oplever som forældre og som familie.

 

Såfremt jeres barn har fået en diagnose, vil vi ved forældrerådgivning gennemgår og i vil få en øget forståelse for de diagnoser jeres barn har fået. Derudover vil der være fokus på hvordan i som forældre og familie, kan håndtere evt. trivselsmæssige problematikker. Således vil i komme fra samtalen med konkrete redskaber, der kan indføres i hverdagen. 

Det kan være svært som forældre, at håndtere de mange forskellige følelser af sorg, vrede, skam, skyld, ked af det hed og fortvivlelse, som det giver at ens barn har det svært. Forældrerådgivning vil derfor også have fokus på hvordan i har det - både hver for sig, men vi ser også på jeres indbyrdes dynamikker, i forbindelse med at jeres barn har det svært. Forældrerådgivning rummer også tid til at se på hvordan i kan støtte hinanden bedst muligt som forældre.

En forældrerådgivningssamtale er af 1.5 times varighed.

 

I forbindelse med mit tidligere arbejde ved Aalborg Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings Specialafsnit, har jeg varetaget udredninger og visitation til psykiatrien. Del af dette arbejdet indebar, at rådgive forældre, som har et barn der mistænkes at have en diagnose eller som har fået det.

Har du spørgsmål eller vil du booke en tid?

Du er meget velkommen til at kontakte mig med eventuelle spørgsmål. Hvis du ønsker en tid til samtale, så finder vi sammen en tid der passer dig.

Hjem skrivebord
bottom of page